KAKO DA UŠTEDITE HILJADE I HILJADE EVRA KAD KUPUJETE STAN? Espreso vas savetuje, ključna je jedna stvar
Ključna je jedna stvar, Foto: Profimedia

DA LI STE ZNALI?

KAKO DA UŠTEDITE HILJADE I HILJADE EVRA KAD KUPUJETE STAN? Espreso vas savetuje, ključna je jedna stvar

Kupci su često neinformisani, ali i posrednici nekada imaju neprofesionalan pristup

Objavljeno:
 • 9

Veliki broj građana Srbije nema rešeno stambeno pitanje, a kupovina stana predstavlja jednu od najvažnijih, ali i najstresnijih odluka. Iz tog razloga, neophodno je da se na vreme informišite o tome šta vas sve čeka ukoliko planirate potragu za novim krovom nad glavom.

Kupci su često neinformisani, ali i posrednici nekada imaju neprofesionalan pristup. Da ne biste došli u neprijatnu situaciju, važno je da se na vreme upoznate sa načinom na koji funkcioniše tržište, ali i šta vas sve čeka ukoliko želite da kupite stan na kredit.

Cena nekretnine uvek je određena tržištem. Osnovna stvar je da se informišete na vreme o dodatnim troškovima prilikom kupovine, kako kasnije ne biste došli u neprijatnu situaciju.

Ako kupujete stan za keš, neki od dodatnih troškova koje vam mogu obračunati su obaveza plaćanja takse kod notara, porez na prenos apsolutnih prava, kao i proviziju banke u slučaju novčane transakcije. Ukoliko se, pak, budete odlučili za stambeni kredit, dodatni troškovi su veći. Preporučujemo vam da se na vreme posavetujte sa svojim bankarom o iznosu novca koji vam je potreban za sve troškove prilikom kupovine stana.

Povraćaj PDV-a prilikom kupovine stana Kada kupujete nekretninu, očekuje vas plaćanje dva obavezna poreza. Porez na dodatu vrednost i porez na prenos apsolutnih prava morate regulisati.

foto: Profimedia

Ko je prvi vlasnik? Prvi vlasnik je osoba koja do sada nije imala svojinski udeo u stanu kao ni udeo u porodičnoj stambenoj zgradi, osoba koja nema nekretninu ili svojinski udeo u njoj od jula 2006. godine. Prema zakonu propisane su olakšice za ove kupce bilo da je reč o novogradnji ili stanu stare gradnje.

Stara gradnja Ako kupujete nekretninu stare gradnje onda je vaše da platite porez na prenos apsolutnih prava koji iznosi 2.5% ukupne vrednosti celokupnog stana. U slučaju da kupujete staru gradnju i prvi ste vlasnik nekretnine, onda ste oslobođeni ovog poreza.

Novogradnja

Ako kupujete novogradnju, onda ste u obavezi da platite PDV koji iznosi 10 odsto od vrednosti nekretnine. Ako uzmemo primer stana od 60.000 evra, to znači da bi za PDV morali da platite oko 6.000 evra. Zapravo, najčešća situacija kada kupujete novogradnju je takva da je investitor u cenu stana već uračunao PDV koji je on prethodno platio. Dakle, cena koju vam je ponudio za konkretnu nekretninu već sadrži uračunat PDV. Dobra vest za one koji kupuju prvu nekretninu na svoje ime, jeste da imaju pravo na refundaciju tog troška, navode iz Halo oglasa

Imate li pravo na refundaciju?

Porez na dodatu vrednost se plaća isključivo pri kupovini prvog stana i to u novogradnji, jer ste na taj način vi kupac finalnog proizvoda investitora. Čak i da odlučite da kupite stanove koje gradi država kao investitor platićete ovaj porez, jer je to takođe novogradnja.

Na povraćaj PDV-a imate pravo ukoliko ispunite nekoliko važnih uslova. Najvažniji je taj da ste prvi put postali vlasnik nekretnine, da ste punoletni državljanin Srbije, sa prebivalištem na toj teritoriji, da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji, na osnovu kojeg stičete prvi stan, niste imali u svojini, ili u susvojini nekretninu na teritoriji Srbije. Konačno, važno je i da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena prodavcu, tačnije da ste isključivo na račun investitora uplatili novac.

Pravo na povraćaj možete da ostvarite za stan čija površina, za kupca prvog stana iznosi, do 40 kvadrata, a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 dodatnih kvadrata po svakom članu. Naravno, uslov i za članove domaćinstva, da bi se dobilo dodatnih 15 kvadrata za povraćaj, jeste da nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Srbije.

foto: Dragan Kadić, Profimedia, Ilustacija

Porodica se „računa“

Ako kupac prvog stana kupuje stan površine koja je veća od površine za koju ima pravo na oslobađanje odnosno refundaciju poreza, onda mu se ti dodatni kvadrati obračunavaju i na njih plaća pripadajući porez. Na primer, ako ste kupili stan od 60 kvadrata, dobićete nazad novac od PDV-a kao da ste kupili stan od 40 kvadrata, dok ćete na ostalih 20 kvadrata morati taj porez i da platite.

Zato su važni članovi domaćinstva koji ispunjavaju uslov za povraćaj, jer na još jednog ukućanina dobijate povraćaj i za dodatnih 15 odsto, što znači da ćete u ovom konkretnom primeru dobiti povraćaj PDV-a za 55 kvadrata, dok ćete na pet preostalih kvadrata platiti ovaj porez.

U „članove domaćinstva“ kako ih poreznici tretiraju, spadaju vaš bračni drug, deca i to bez obzira da li su punoletna ili nisu, ali i njihove bake i deke ukoliko žive u istom stanu i ako im je to adresa u ličnoj karti.

Ono o čemu bi trebalo da vodite računa, jeste trošenje te vrste „kredita“, jer, ukoliko za 15 kvadrata iskoristite mogućnost za povraćaj preko deteta, to znači da vaše dete, ukoliko jednog dana poželi da se osamostali i kupi sebi stan, neće moći da računa na povraćaj PDV-a.

Primera radi, ako je to stan od 60 kvadrata od 90.000 evra, vi biste imali pravo na oko 6.000 evra povraćaja, dok bi, ukoliko imate člana porodice koji nikada u vlasništvu nije imao nepokretnost, uz dodatnih 15 kvadrata „u njegovo ime“, mogli da računate na još oko 2.200 evra povraćaja. Dakle, dobili biste nazad nešto više od 8.000 evra.

foto: Profimedia

Ko ima najvažniju ulogu?

Taktika je da pronađete stan i dogovorite sa sa prodavcem da vas sačeka za novac dok vam banka ne odobri kredit. Procenitelj u međuvremenu, stan od 45.000 evra procenjuje na 55.000. Kako ste već konkurisali kod banke za 80 odsto vrednosti stana, odnosno onih 45.000, tu razliku od 10.000 prikažete tako kao da ste platili investitoru na ruke (ili sklopite sa njim ugovor), a činjenica je da mu niste ništa dali. Najvažniju ulogu ovde ima procenitelj, ali i dobra volja vlasnika da vam pomogne.

Razlika između uknjiženih i neuknjiženih stanova

Osnovna razlika između uknjiženih i neuknjiženih nepokretnosti je u tome što je uknjižena nepokretnost upisana u zemljišne knjige – uneti su podaci o tačnoj lokaciji, broj katastarske parcele kao i podaci o vlasniku. Samo na uknjižene nepokretnosti možete staviti hipotekarne ili založne kredite, dok na neuknjižene ne možete, što znači da se samo uknjiženi stanovi mogu kupovati preko stambenih kredita banaka.

Procedura

Prvi korak potreban da biste refundirali novac od PDV-a jeste da podnesete taj zahtev u pisanoj formi nadležnoj filijali Poreske uprave, na teritoriji na kojoj je stan. Potreban je i izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, zatim overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu. Dalje, potrebno je priložiti i overenu izjavu kupca da kupuje prvi stan na obrascu IKPS PDV, zatim overenu kopiju kupoprodajnog ugovora, dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena na račun investitora, odnosno račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan iznos PDV-a.

Ako uključite nekog iz porodice kako biste dobili dodatan povraćaj, onda se potreban broj papira uvećava. U tom slučaju je potrebno da priložite još i izvod iz matične knjige rođenih tog člana porodice ili venčani list, kao i overenu fotokopiju lične karte ili potvrdu o prebivalištu člana domaćinstva na čije ime tražite povraćaj na dodatne kvadrate stana.

Zatim je poreski inspektor, nadležan za vaš slučaj, u obavezi da utvrdi da ispunjavate uslove za refundaciju i da odredi tačan iznos koji će vam država vratiti. Poreznik je u obavezi da sačini rešenje o refundaciji PDV-a po osnovu kupovine prvog stana, a direktor nadležne filijale je taj koji će zapravo doneti rešenje o povraćaju poreza.

foto: Profimedia/Ilustracija

Dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a

 • Zahtev za refundaciju PDV-a podnosi se nadležnoj filijali Poreske uprave na čijem se službenom području nalazi sedište prodavca. Tom prilikom je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju:
 • Zahtev kupca prvog stana za refundaciju (RFN obrazac). Ovaj obrazac možete preuzeti sa internet sajta Poreske uprave,
 • Izjava kupca da kupuje prvi stan – (IKPS PDV obrazac). Ovaj obrazac možete preuzeti sa internet sajta Poreske uprave. Ovaj obrazac morate overiti kod notara!
 • Ugovor o prodaji nepokretnosti (original ili overena fotokopija),
 • Konačni račun prodavca u kome je iskazan PDV (original),
 • Potvrda prodavca da je ugovorena cena sa PDV-om u potpunosti isplaćena (original),
 • Dokaz da je ugovorene cene u celosti isplaćena na račun prodavca (kopija naloga za prenos, izvod ili potvrda banke o prenosu sredstava na račun prodavca ili izvod sa tekućeg računa prodavca),
 • Izvod iz matične knjige rođenih za kupca (original),
 • Uverenje o državljanstvu za kupca (original),
 • Lična karta kupca,
 • Uverenje o prebivalištu kupca počev od 01. jula 2006. godine. Ovo uverenje se izdaje u Ministarstvu unutrašnjih poslova u ulici Ljermontova broj 12a,
 • Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da kupac nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01. jula 2006. godine. Ukoliko je kupac imao prijavljeno prebivalište na teritoriji različitih opština, ovo uvernje mora pribaviti od svih opština,
 • Fotokopija građevinske dozvole, upotrebne dozvole ili rešenja o legalizaciji (ozakonjenju). Ukoliko je više investitora potrebno je priložiti i ugovor o zajedničkoj izgradnji ili ugovor o fizičkoj deobi,
 • Fotokopija kartice tekućeg računa kupca.
 • Dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za refundaciju za članove porodičnog domaćinstva:
 • Dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice za koje kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV-a član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana (za dete - izvod iz matične knjige rođenih, za supružnika - izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih, za roditelje izvod iz matične knjige rođenih),
 • Uverenje o državljanstvu (original),
 • Uverenje o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva, počev od 01. jula 2006. godine. Ovo uverenje se izdaje u Ministarstvu unutrašnjih poslova u ulici Ljermontova broj 12a.
 • Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da član porodičnog domaćinstva nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01.jula 2006. godine. Ukoliko je član porodičnog domaćinstva imao prijavljeno prebivalište na teritoriji različitih opština, ovo uvernje mora pribaviti od svih opština
foto: Profimedia

Nadležni poreski organ, nakon kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV-a, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši refundaciju PDV-a.

Bonus video:

(Espreso.co.rs)


Uz Espreso aplikaciju nijedna druga vam neće trebati. Instalirajte i proverite zašto!
Inicijalizacija u toku...
counterImg

Espreso.co.rs


Adria media