"PODIVLJALE" CENE BANKARSKIH USLUGA: Za Espreso se OGLASILI iz Narodne banke Srbije,evo šta su PORUČILI
Foto: Stefan Jokić, Profimedia

NOVE CENE NAKNADA ZA USLUGE

"PODIVLJALE" CENE BANKARSKIH USLUGA: Za Espreso se OGLASILI iz Narodne banke Srbije,evo šta su PORUČILI

Razloge za nove cene stručnjaci vide kao strah banke od toga koliko će prihoda imati do kraja godine

Objavljeno: 16:02h
  • 54

Još sredinom jula banke su najavile povećanje svojih usluga od 1. avgusta, a novi cenovnik šokirao je i zabrinuo mnoge korisnike.

Kako su mediji preneli, prema najavama banaka, poskupeće brojne usluge - održavanje računa, podizanje čekova i provizije za mobilno i elektronsko bankarstvo.

Iako se nisu sve banke oglasile o promeni cena, prema informacijama onih koje to jesu uradile, izdavanje serije čekova će koštati 300, umesto pređašnjih 200 dinara. Izdavanje kartice po hitnom postupku, koje je do sada bilo besplatno, koštaće 400 dinara, dok će isporuka kartice na kućnu adresu, koja je do sada koštala simboličnih 50 dinara, sada koštati ne tako simboličnih 800.

Tako će građani morati da plate i skuplju proviziju za podizanje novca sa bankomata druge banke, kao i za sve transakcije koje obavljaju preko eBankinga. Ukoliko je do sada vaš najveći strah da će vam bankomat "progutati" karticu, od avgusta će vam to biti najmanja briga, piše Nova S.

Banke su najavile naplatu višestrukih pokušaja za podizanje novca sa bankomata. Isti je slučaj i sa neuspelim pokušajima plaćanja putem interneta.

A, ukoliko izgubite karticu - spremite se i to da platite. Tako ćete, ukoliko ste, ne svojom krivicom, izgubili karticu, a na računu ste imali do 3.000 dinara, vi biti ti koji ćete snositi troškove. Trošak će snositi banka ukoliko je iznos koji imate na računu veći i ukoliko uspete da dokažete da niste zloupotrebili karticu ili bili "vidljivo nemarni".

Bankomat
foto: Stefan Jokić

Razloge za nove cene stručnjaci vide kao strah banke od toga koliko će prihoda imati do kraja godine.

Iz Narodne banke Srbije za Espreso su prokomentarisali navode o poskupljenju bankarskih usluga i napomenuli da izmene naknada ne odražavaju izmene visine naknada u celom bankarskom sektoru.

- U vezi sa tekstovima objavljenim u određenim medijima, u kojima se navodi da banke od avgusta poskupljuju bankarske usluge, kako bi se izbeglo generalizovanje informacija, napominjemo da izmene naknada određenih usluga pojedinačnih banaka ne odražavaju izmene visine naknada u celom bankarskom sektoru, imajući u vidu da u bankarskom sektoru trenutno posluju 22 banke. Naime, svaka banka u skladu sa svojom poslovnom politikom pojedinačno donosi odluku o visini naknada koje naplaćuje svojim klijentima, kao i o potencijalnim promenama u visini istih, odnosno svaka pojedinačna banka ima svoj jedinstven tarifnik koji važi isključivo za usluge koje naplaćuje svojim klijentima. Navedeno je od značaja pre svega imajući u vidu da korisnici finansijskih usluga u svakom trenutku mogu izabrati drugu banku, kao i da Narodna banka Srbije određenim regulatornim aktivnostima nastoji da olakša mobilnost klijenata među bankama.

Narodna banka Srbije
Narodna banka Srbijefoto: Stefan Jokić

Iz Narodne banke ističu da očekuju od banaka u Republici Srbiji da sprovode održivu i odgovornu poslovnu politiku, kao i da ocene opravdanost povećanja cena određenih naknada i usluga.

- U skladu sa navedenim, Narodna banka Srbije će nastojati da banke i drugi pružaoci usluga, pored održanja stabilnosti svog poslovanja i poboljšanja kvaliteta svojih usluga, dodatnu pažnju posvete daljem obezbeđenju dugoročno održivog poslovnog odnosa s klijentima, građanima i privredom. Imajući u vidu navedeno, Narodna banka Srbije će kako do sada, tako i u narednom periodu u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti, vršiti kontiunirani nadzor nad pružaocima finansijskih usluga i donositi i unapređivati propise, ističu iz NBS za Espreso.

Kada je u pitanju menjanje i povećanje cena naknada, iz NBS podsećaju da su korisnik i pružalac usluga prethodno potpisali ugovor.

- Zakonom o platnim uslugama je predviđeno da pružalac platnih usluga ima pravo da za pružanje tih usluga korisniku platnih usluga naplati naknadu. Odredbe propisa kojim se uređuje pružanje platnih usluga u delu koji se odnosi na pravo pružaoca platnih usluga da naplate naknadu za pružene usluge u skladu su sa odredbama relevantnih propisa EU, kao i drugih razvijenih zemalja. Naknada koju pružalac platnih usluga naplaćuje korisniku za pruženu uslugu sastavni je deo ugovora koji su zaključili banka i korisnik (po pravilu iskazana u Tarifi naknada). Narodna banka Srbije, u okviru svoje kontrolne funkcije, ali i u postupcima po pritužbama korisnika, nadzire da li se banka pridržava propisa i odredaba ugovora zaključenih s korisnicima, navode iz NBS.

Kako dalje objašnjavaju, banke su dužne da o promenama naknada prethodno informišu svoje korisnike koji mogu da raskinu ugovorenu obavezu pre dana početka primene predloženih izmena i dopuna.

- Visina naknade koju banka naplaćuje svojim korisnicima jedan je od bitnih uslova pod kojima banka pruža određenu platnu uslugu, a to je i jedan od obaveznih elemenata okvirnog ugovora o platnim uslugama. U skladu sa Zakonom o platnim uslugama, banke imaju obavezu da o promenama naknada informišu svoje korisnike pismenim putem i to dostavljanjem predloga izmena okvirnog ugovora najmanje dva meseca pre predloženog datuma početka njihove primene. Banka je dužna da istovremeno s dostavljanjem predloga o izmeni okvirnog ugovora obavesti korisnika platnih usluga o njegovom pravu da pre dana početka primene predloženih izmena i dopuna može da raskine okvirni ugovor bez plaćanja naknade i drugih troškova, ako ne prihvati taj predlog, ističu iz NBS.

1 / 5 Foto: Printscreen/RTS

Iz Narodne banke Srbije navode da oni kao centralna banka ne utiču direktno na visinu naknada.

- NBS kao i druge centralne banke razvijenih zemalja ne utiče direktno na visinu naknada koje pružaoci platnih usluga naplaćuju svojim klijentima, ali nastoji da te naknade učini što je moguće više jasnijim i „vidljivijim“ za korisnike bankarskih usluga, kao i lakšim za poređenje između više pružalaca platnih usluga. Zadatak centralnih banaka je da obezbede da pružaoci platnih usluga informacije o naknadama korisnicima učine što „vidljivijim“, odnosno da korisnicima obezbede adekvatno informisanje u predugovornoj fazi kako bi oni mogli doneti odgovarajuću odluku o tome koje će (i čije) platne usluge koristiti. Kako bi građanima i privredi što više pojednostavili donošenje odluke u vezi izbora pružaoca platnih usluga, na internet prezentaciji NBS omogućen je informativni pregled naknada pružalaca platnih usluga povezanih s platnim računima i u okviru tog pregleda naknada korisnici mogu prema određenim ponuđenim kriterijumima razmotriti ponude više pružalaca platnih usluga za iste ili slične platne usluge koje oni pružaju i koje korisnici po pravilu najčešće i koriste, pojašnjavaju iz Narodne banke.

- Pored navedenog, NBS je propisala standardizovan obrazac pregleda usluga i naknada (obrazac PUN) koji sadrži spisak usluga sa liste reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom i pojedinačne naknade za svaku od tih usluga koju pružalac platnih usluga ima u ponudi. Pružalac platnih usluga dužan je da pregled dostavi korisniku u predugovornoj fazi i na njegov zahtev, kao i da obrazac učini lako dostupnim u svojim prostorijama i na internet prezentaciji. Takođe, NBS je propisala i standardizovan obrazac izveštaja o naplaćenim naknadama za usluge povezane s platnim računom (obrazac INK) koji sadrži sve naknade koje je pružalac platnih usluga naplatio korisniku u toku kalendarske godine za pružene usluge u okviru određenog platnog računa, odnosno paketa platnog računa, navode iz NBS.

Iz Narodne banke su podsetili da u Srbiji trenutno posluju 22 banke, te da korisnici platnih usluga ukoliko nisu zadovoljni načinom na koji im njihov pružalac platnih usluga pruža te usluge ili visinom naknada koje im naplaćuje za pružene usluge, na osnovu svega prethodno navedenog, mogu izabrati drugog pružaoca platnih usluga za kojeg procene da više odgovara njihovim potrebama ili da bi im pružio povoljnije uslove.

- Na kraju, ponovo ističemo da Narodna banka Srbije očekuje od banaka u Republici Srbiji da sprovode održivu i odgovornu poslovnu politiku, kao i da ocene opravdanost povećanja cena određenih naknada i usluga. Narodna banka Srbije kontinuirano prati situaciju u finansijskom sektoru i po potrebi, u okviru svoje kontrolne funkcije, preduzimaće aktivnosti, pre svega u cilju sprečavanja negativnih efekata na stabilnost finansijskog sistema. U skladu sa navedenim, Narodna banka Srbije će nastojati da banke i drugi pružaoci usluga, pored održanja stabilnosti svog poslovanja i poboljšanja kvaliteta svojih usluga, dodatnu pažnju posvete daljem obezbeđenju dugoročno održivog poslovnog odnosa s klijentima, građanima i privredom, ističu za Espreso iz Narodne banke Srbije.

(Espreso)


Uz Espreso aplikaciju nijedna druga vam neće trebati. Instalirajte i proverite zašto!
Inicijalizacija u toku...
counterImg

Espreso.co.rs


Adria media