OVE ZEMLJE SU ZATVORENE ZA GRAĐANE SRBIJE: Do kada će RAMPA biti SPUŠTENA?!
Granica, Foto: Profimedia

LISTA JE PODUGAČKA

OVE ZEMLJE SU ZATVORENE ZA GRAĐANE SRBIJE: Do kada će RAMPA biti SPUŠTENA?!

Donosimo vam listu zemalja u koje građani Srbiji nisu dobrodošli. Spisak se odnosi na države u Evropi, kao i popularne turističke destinacije

Objavljeno:

Možemo, slobodno reći da je podugačka lista zemalja u koje građanima Srbije nije dozvoljen ulazak. Iako se u nekim državama, shodno epidemiološkoj situaciji, pravila zabrane često menjaju, to se pak ne odnosi na Srbiju.

U smernicama Evropske komisije (EK) o otvaranju granica stoji da bi za pozitivnu odluku epidemiološka situacija trebalo da bude uporediva ili bolja od proseka u EU. Stopa zaraze, prema ovim smernicama, trebala bi biti maksimalno 16 novih slučajeva na 100.000 stanovnika, u poslednjih 14 dana.

Donosimo vam listu zemalja u koje građani Srbiji nisu dobrodošli. Spisak se odnosi na države u Evropi, kao i na popularne turističke destinacije.

Austrija

Državljanima Srbije, koji nemaju regulisan boravak, nije dozvoljen ulazak u Austriju, osim u posebnim slučajevima za koje postoje opravdani razlozi (hitni zdravstveni slučajevi, hitni porodični razlozi i drugo, uz prilaganje odgovarajućih dokaza). Državljanima Srbije, koji imaju regulisan boravak, dozvoljen je ulazak u Austriju, pri čemu je potrebno da imaju zdravstvenu potvrdu na nemačkom ili engleskom jeziku koja nije starija od četiri dana, a koja potvrđuje da je test na COVID-19 negativan. Ukoliko se poseduje negativan test, izriče se 14-dnevna samoizolacija.

Tranzit kroz Austriju je dozvoljen bez zadržavanja, odnosno ukoliko je zagarantovano napuštanje zemlje bez odlaganja. Nije potreban test za tranzit.

Ulazak u Austriju iz Šengenskog prostora ili iz Andore, Irske, Hrvatske, Kipra, Monaka, San Marina ili Vatikana je dozvoljen bez negativnog testa i karantina, pod uslovom da lica dokažu da su u prethodnih 14 dana boravili samo u Austriji ili jednoj od navedenih zemalja. U suprotnom mora se posedovati negativan test, ne stariji od četiri dana ili je obavezna 14-dnevna samoizolacija. Izvan Šengenskog prostora u Austriju mogu ući državljani Austrije, EU, EEZ, Švajcarske i članovi porodice lica koji sa njima žive u istom domaćinstvu, kao i stranci koji imaju regulisan boravak u Austriji. Neophodan je negativan test, ne stariji od četiri dana ili se izriče 14-dnevna samoizolacija. Ulazak u Austriju bez testa moguć je u sledećim slučajevima: vozačima kargo transporta, komercijalnog transporta, vozačima/pilotima koji obavljaju repatrijaciju, dolazak iz posebnih porodičnih razloga koji se moraju dokazati, zbog potrebe brige o domaćim životinjama, putnicima u tranzitu, kao i iz posebnih interesa R. Austrije.

Državljanima trećih zemalja ulazak u Austriju vazdušnim putem izvan Šengenskog prostora nije dozvoljen.

foto: Profimedia

Bugarska

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Bugarsku.

Tranzit je moguć isključivo radi povratka u Srbiju ili u slučajevima kada se može dokazati neodložno napuštanje teritorije Bugarske.

Privremeno je zabranjen ulazak na teritoriju Bugarske, od 16.jula do 31.jula 2020. godine, svim licima, bez obzira na državljanstvo, preko svih graničnih prelaza, vazdušnim, pomorskim, železničkim i drumskim prevozom.

foto: Filip Plavčić

Grčka

Državljani Srbije od 6. jula ne mogu ući u Grčku. Izuzetak su lica koja imaju regulisan boravak u Grčkoj ili nekoj od zemalja EU ili Šengena, kao i neke posebne kategorije građana, vozači kamiona, studenti, sezonski radnici u poljoprivredi, državljani Srbije koji dobiju odobrenje od Ambasade Grčke u Beogradu i sl.

Državljani Srbije koji imaju boravak u Grčkoj mogu ući na svim drumskim prelazima, bez negativnog PCR testa i bez popunjavanja obrasca prijave (Passenger Locator Form - PLF). Državljani Srbije koji imaju boravak u nekoj od zemalja EU ili Šengena mogu ući u Grčku samo na graničnom prelazu Promahonas (između Grčke i Bugarske), uz obavezu posedovanja negativnog PCR testa ne starijeg od 72 sata, na engleskom jeziku i uz prethodnu prijavu (Passenger Locator Form - PLF) i prezentovanje koda koji se dobije preko ove prijave (prijava se može pronaći na sajtu travel.gov.gr/#/).

Ukoliko se u Grčku ulazi vazdušnim putem, neophodna je prijava (Passenger Locator Form - PLF) i prezentovanje koda koji se dobije preko ove prijave. Nije potrebno imati negativan PCR test. Svi putnici se testiraju na aerodromu i obavezni su da budu u kućnoj izolaciji 24 časa od testiranja. Ukoliko je rezultat testa negativan, nema daljih restrikcija kretanja, a ukoliko je pozitivan, putnik dobija instrukciju za dalje postupanje (obično se radi o kućnoj izolaciji u trajanju od 14 dana ili o upućivanju u neku od ustanova).

foto: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

Danska

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Dansku osim lica koja imaju regulsisani boravak ili opravdani razlog (radna viza, studentska viza, smrtni slučaj, spajanje sa porodicom i sl.). O opravdanosti razloga odlučuje poseban ogranak policije zadužen za suzbijanje pandemije. Tranzit je moguć isključivo uz odgovarajući dokaz (vaučer o letovanju u drugoj zemlji do koje se dolazi kroz Dansku, povratak kući).

foto: EPA/MARTIN ZIEMER

Italija

Državljani Srbije ne mogu ni da uđu ni da tranzitiraju kroz Italiju. Zabrana je na snazi do 31.07.2020. Od zabrane se izuzimaju posade prevoznika.

Aktuelni režim ulaska u Italiju se može podvesti pod 4 kategorije: 1. režim ulaska bez ograničenja za državljane i rezidente država članica EU, zemalja Šengena, Velike Britanije, Andore, Monaka, San Marina i Vatikana; 2. slobodan ulazak u Italiju bez obrazlaganja motiva dolaska uz obavezu 14-odnevne kućne izolacije važi za lica iz zemalja koja se nalaze na listi preporuke EU; 3. ulazak u Italiju iz zdravstvenih i poslovnih razloga, školovanja, hitne neodložne potrebe ili povratka u mesto stanovanja dozvoljen je za lica iz svih ostalih zemalja, uz obavezu 14-odnevne samoizolacije, i 4. zabrana ulaska za lica koja dolaze iz rizičnik zemalja (Jermenija, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Bosna i Hercegovina, Čile, Kuvajt, Crna Gora, Severna Makedonija, Moldavija, Oman, Panama, Peru, Dominikanska Republika, Srbija).

foto: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

Kipar

Od 16. jula državljani Republike Srbije ne mogu da uđu na teritoriju R. Kipar, osim lica koja imaju regulisan boravak. Ukoliko lice ne poseduje negativan PCR test, ima mogućnost testiranja po dolasku na Kipar, o sopstvenom trošku (60 evra). Bez obzira na posedovanje negativnog testa, obavezna je mera samoizolacije u trajanju od 14 dana. Pored toga, neophodno je da se dobije dozvola za putovanje - Flight pass na sajtu https://cyprusflightpass.gov.cy i to 24 sata pre poletanja aviona. Uvedene su kazne za sve putnike koji nemaju elektronski popunjen Flight pass u iznosu od 300 evra.

Države su svrstane u tri kategorije: kategorija A (nije potreban PCR test, ni samoizolacija), kategorija B (neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata pre poletanja) i kategorija C u koju je svrstana Srbija.

foto: EPA_EFE/ LAURENT GILLIERON

Letonija

Državljani Srbije, kao i sva lica koja dolaze iz Srbije ili tranzitiraju kroz Srbiju, u obavezi su na samoizolaciju u trajanju od 14 dana po ulasku u Letoniju.

Ne dozvoljava se ulazak stranim državljanima koji su prethodnih 14 dana boravili ili tranzitirali u zemljama pogođenim zaraznom bolešću COVID-19, u kojima je broj obolelih 25, ili veći, na 100.000 stanovnika.. Nije propisana obaveza samoizolacije ili posedovanja negativnog PCR testa.

foto: EPA/PETER KOMKA, Ilustracija

Litvanija

Državljani Srbije ne mogu da uđu i borave na teritoriju Litvanije, osim lica koja imaju regulisan boravak. Tranzit preko teritorije Litvanije je dozvoljen državljanima Srbije koji poseduju regulisan boravak u nekoj od zemalja EU, Švajcarske Konfederacije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Ulazak državljana trećih zemalja u Litvaniju zavisi od broja obolelih na 100 hiljada stanovnika. Ulazak stranaca koji dolaze iz zemalja gde je više od 25 zaraženih na 100 hiljada stanovnika je ograničen na izuzetne slučajeve i ove osobe su po ulasku na teritoriju Litvanije u obavezi da budu u izolaciji 14 dana. Srbija se nalazi na listi 58 zemalja kojima je trenutno ograničen slobodan ulazak u Litvaniju.

Lihtenštajn

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kneževinu Lihtenštajn, osim lica koja imaju regulisan boravak. Državljani Srbije, koji imaju regulisan boravak, a vraćaju se iz Srbije ili neke druge države ili regiona koji se nalaze na listi zemalja i regiona sa povećanim rizikom od prenosa infekcije, moraju da se prijave nadležnom organu radi određivanja i praćenja 10-dnevnog karantina (kućna samoizolacija). Na listi se trenutno nalazi 29 država/regiona. Tranzit državljana Srbije kroz Lihtenštajn je dozvoljen samo ukoliko poseduju dokaz o nameri i mogućnosti ulaska u drugu zemlju.

Državljani država koje se ne nalaze u Šengenu, ne mogu da uđu u Kneževinu Lihtenštajn, ukoliko nemaju regulisan boravak u Lihtenštajnu ili nekoj od drugih zemalja članica Šengena. Strani državljani država koje se nalaze u Šengenu, mogu da uđu u Lihtenštajn, ali podležu obavezi 10-dnevnog karantina ako su u prethodnih 14 dana boravili u državi ili regionu sa povećanim rizikom od prenosa infekcije.

foto: Youtube printscreen

Madagaskar

Državljani ne mogu ulaziti na Madagaskar. Ista zabrana, u uslovima zatvorenih aerodroma i luka, važi za sve strane državljane.

Mađarska

Državljani Srbije koji u Mađarsku ulaze sa teritorije Srbije (svrstana u kategoriju tzv. žutih zemalja) podležu obaveznom sanitarnom pregledu. Ukoliko lice želi da u Mađarskoj boravi duže vreme iz privatnih razloga (turističkih, školovanja, povratak na posao) pored negativnog nalaza sanitarne kontrole na graničnom prelazu, potrebno je posedovati dva negativna testa urađena tokom poslednjih pet dana sa razmakom između dva testa ne dužim od 48 sati. Ukoliko lice nema dva negativna testa, obavezan je karantin od 14 dana u kućnom ili organizovanom smeštaju.

Negativan test nije potreban za lica čiji je razlog ulaska u Mađarsku poslovne prirode.

Tranzit je moguć kroz Mađarsku ukoliko se poseduje boravišna/radna dozvola zemlje destinacije ili dokaz o razlozima putovanja. Nije potreban negativan test. Tokom tranzita kroz Mađarsku mogu se koristiti samo određene rute uz zaustavljanje na za to predviđenim odmorištima. Teritoriju Mađarske treba napustiti u roku od 24 sata.

Državljani Srbije koji žive u pograničnoj zoni (do 30 km od granice) mogu da uđu u Mađarsku u skladu sa postignutim bilateralnim sprazumom između dve zemlje.

foto: Beta

Malta

Državljani Srbije mogu da uđu samo ukoliko su prethodnih 14 dana boravili u jednoj od „zemalja koridora" (lista „zemalja koridora" može se naći na https://www.visitmalta.com/en/reopening-airport ). U tom slučaju ne postoji obaveza karantina ili negativnog testa. Ukoliko nisu proveli 14 dana u nekoj od „zemalja koridora" za ulazak je potrebna specijalna dozvola zdravstvenih vlasti Malte pre putovanja i može postojati obaveza karantina.

foto: Google street view

Nemačka

Državljani Srbije, koji nemaju nemačko državljanstvo ili državljanstvo Evropske unije, ne mogu putovati u Nemačku. Lica koja imaju boravišnu dozvolu ili nacionalnu D vizu SR Nemačke, odnosno druge države članice EU, mogu ući u Nemačku samo ukoliko se vraćaju u mesto stalnog boravka.

Obavezan je karantin. Postoji mogućnost testiranja i ukoliko je test negativan, obaveza karantina otpada. Ukoliko se u Nemačku uđe sa negativnim testom koji dokazuje da je osoba testirana najkasnije 48 sati pred ulazak u Nemačku, obaveza karantina otpada. Test mora biti urađen u jednoj od referentnih laboratorija u Srbiji.

Tranzit je moguć, ukoliko državljani Srbije imaju pravo ulaska u zemlju u koju putuju i poseduju dokaz o svrsi i krajnjoj destinaciji putovanja. Tranzit mora biti obavljen najkraćim mogućim putem i bez nepotrebnog zadržavanja.

Državljani Srbije koji poseduju nemačku nacionalnu vizu mogu da uđu u Nemačku ako su bračni partneri i maloletna deca osobe koje žive u Nemačkoj, stručna radna snaga i visoko kvalifikovani stručnjaci, čije je prisustvo neodložno i neophodno iz ekonomskih razloga (potreban dokaz), medicinski stručnjaci, medicinsko i gerontološko osoblje sa nostrifikovanim ili delimično priznatim diplomama, studenti sa potvrdom o upisu i potvrdom visokoškolske ustanove da je prisustvo nastavi neophodno i da studiranje na daljinu nije moguće, sezonska radna snaga na poljoprivrednim dobrima, diplomate, članovi međunarodnih organizacija, vojni izaslanici i vojna lica koja u Nemačkoj obavljaju svoju delatnost, mornari, radnici u međunarodnom transportu. Državljani Srbije mogu putovati u Nemačku bez vize i nakon prethodnog odobrenja Savezne policije Nemačke u sledećim slučajevima: neodložna poslovna putovanja, putovanja najužih članova porodice supružnika i/ili maloletne dece na sahrane, posete maloletne dece svom roditelju koji živi i radi u Nemačkoj - dozvoljava se pratnja roditelja ili staratelja, putovanje radi zaključenje braka, putovanje sa nemačkim supružnikom ili registrovanim životnim saputnikom, hitni medicinski slučajevi uz prilaganje lekarskog uverenja o hitnosti i neophodnosti medicinskog tretmana bez čega bi došlo do pogoršanja stanja ili posledica po život i zdravlje. Prilikom prelaska granice nužni medicinski razlozi moraju biti potkrepljeni odgovarajućim dokazima.

Prilikom prelaska granice putnici moraju predočiti dokaze za neophodnost putovanja.

Putovanja radi posete supružnicima koji žive i rade u Nemačkoj i dalje nisu moguća.

Konačnu procenu i odluku o ulasku u Nemačku uvek donosi postupajući službenik granične policije.

Svaka nemačka pokrajina ima pravo da menja i donosi posebna pravila o zaštiti od širenja epidemije.

foto: AP

Poljska

Državljani Srbije ne mogu da uđu i borave na teritoriju Poljske, osim lica koja imaju regulisan boravak. Tranzit preko teritorije Poljske je dozvoljen samo državljanima Srbije koji poseduju regulisan boravak u nekoj od zemalja EU a u cilju povratka u mesto svog prebivališta. Nije potreban test.

Dozvoljen je ulazak državljanima zemalja EU, EFTA i Švajcarske Konfederacije, kao i tranzit državljanima trećih zemalja koji imaju regulisan boravak u ovim zemljama. Takođe, dozvoljen je i ulazak državljanima Crne Gore, Gruzije, Japana, Kanade, Albanije i R. Koreje.

foto: EPA / Darek Delmanowicz

Rumunija

Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak, osim licima koja imaju regulisan boravak. Tranzit je moguć, uz prethodnu najavu od strane Ambasade.

Ulazak stranaca i lica bez državljanstva na teritoriju Rumunije je zabranjen. Izuzetak predstavljaju: članovi porodica rumunskih državljana, članovi porodica državljana drugih država članica EU, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske konfederacije, sa prebivalištem u Rumuniji, lica koja poseduju vizu za dugotrajni boravak ili dokument ekvivalentan boravišnoj dozvoli, studenti, prekogranični radnici, sezonski poljoprivredni radnici.

foto: Aleksandar Jovanovic Cile

Ruska Federacija

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Rusku Federaciju, osim lica koja imaju odobrenje za stalni boravak (''vid na žitelьstvo''). Takođe, ulazak se dozvoljava vozačima transportnih vozila u međunarodnoj špediciji, licima koja imaju prethodno pribavljeno odobrenje ruskih nadležnih organa u slučajevima postojanja bračnih i porodičnih veza, humanitarnih i drugih razloga. Za ulazak je neophodan negativan test, ne stariji od 72 sata, na ruskom ili engleskom jeziku.

foto: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Severna Makedonija

Državljani Srbije koji imaju regulisani boravak mogu da uđu u S. Makedoniju, kao i ona lica koja imaju zakazano lečenje. Neophodan je negativni test ne stariji od 72 sata. Prilikom ulaska, putnici popunjavaju izjavu sa ličnim podacima o mestu i trajanju boravka u S. Makedoniji.

Državljani Srbije koji poseduju dvojno državljanstvo, ukoliko imaju adresu prebivališta u S. Makedoniji (saglasno evidencijama kojima raspolaže MUP RSM ili su nosioci makedonske lične karte), nije potrebno da poseduju negativan test.

Tranzit kroz S. Makedoniju može da traje do tri sati i nije potreban negativan test.

foto: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

Slovačka

Državljani Srbije mogu ući u Slovačku preko granica sa Češkom, Austrijom, Poljskom i Mađarskom, kao i preko aerodroma u Slovačkoj. Preko granice sa Ukrajinom mogu ući državljani Srbije ukoliko imaju boravak u Slovačkoj ili su u rodbinskoj vezi sa osobom koja boravi u Slovačkoj ili je državljanin Slovačke.

Državljani Srbije koji su tokom prethodnih 14 dana posetili zemlju koja nije na listi manje rizičnih zemalja (Australija, Belgija, Kipar, Češka, Kina, Danska, Estonija, Farska ostrva, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Holandija, Irska, Japan, Južna Koreja, Lihtenštajn, Litvanija, Letonija, Mađarska, Malta, Monako, Nemačka, Norveška, Novi Zeland, Poljska, Austrija, Slovenija, Španija, Švajcarska, Italija) mogu ući u Slovačku isključivo pod uslovom poštovanja epidemioloških mera (izolacija u kućnim uslovima, do vremena dobijanja negativnog testa, koji se radi najranije petog dana izolacije).

Državljani Srbije mogu da tranzitiraju kroz Slovačku ukoliko imaju dozvolu za boravak u nekoj od država članica EU. Tranzit može da traje do osam sati. Dozvola za tranzit kroz Slovačku je potrebna državljanima Srbije, koji nemaju dozvolu za boravak u nekoj od država članica EU, a koji putuju u Srbiju u cilju povratka, tj. evakuacije iz inostranstva ili u slučaju putovanja iz humanitarnih razloga.

Strani državljani mogu ući u Slovačku ukoliko ulaze iz država Šengena, uz poštovanje epidemioloških mera. Strani državljani koji u Slovačku ulaze preko granice sa Ukrajinom, moraju imati dozvolu za boravak u Slovačkoj, ili biti u rodbinskom odnosu sa državljaninom Slovačke.

Slovenija

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Sloveniju osim lica koja imaju regulisani boravak.

Državljani Srbije sa dozvolom boravka u Sloveniji, ukoliko ne dolaze iz EU, mogu ući u Sloveniju uz obavezni karantin od 14 dana. Državljani Srbije bez dozvole boravka u Sloveniji mogu ući u Sloveniju na 24 sata u posebnim situacijama (poslovna saradnja, zdravstveni pregled, sahrana...), uz pozivno pismo i negativni PCR test, ne stariji od 36 sati, urađen u jednoj od zemalja EU.

Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu ili tranzitiraju kroz Sloveniju, bez posedovanja negativnog testa, u sledećim slučjevima: lica u privrednom prometu koja poseduju A1 potvrdu, lica koja se bave međunarodnim prevozom robe i usluga (posedovanje potvrde), lica koja poseduju diplomatske putne isprave i lica koja vrši usluge za koje je potvrdu izdalo nadležno ministarstvo

Za tranzit kroz Sloveniju neophodno je posedovanje dokaza o ulasku u državu u koju se lice uputilo (boravišna dozvola, overeno pozivno pismo, rezervacija hotela...) i nije potrebno posedovanje negativnog PCR testa. Tranzit može trajati maksimalno 12 sati.

foto: EPA-EFE/Tamas Soki, Ilustracija

Tunis

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Tunis osim lica sa dozvolom boravka. Obavezna je izolacija u trajanju od 10 dana.

Ujedinjeni Arapski Emirati

Ulazak u UAE različito se tretira.

Dubai je otvorio granice. Na aerodromu se vrši testiranje.

Abu Dabi je potpuno zatvoren, sa strogim merama i visokim kaznama za prekršioce. Od 23. juna, data je mogućnost za povratak stranih državljana koji imaju regulisani boravak u UAE. Čak i tada je potrebno pribaviti saglasnost (elektronskim putem), nakon čega se utvrđuje obaveza testiranja u zavisnosti od zemlje iz koje dolaze. Test ne sme biti stariji od 4 dana.

foto: Profimedia

Finska

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Finsku, osim lica koja imaju regulisan boravak i onih koja su članovi porodica finskih državljana. Tranzit je dozvoljen na aerodromima.

Dozvoljen je ulazak u Finsku licima sa regulisanim stalnim boravkom i članovima porodica finskih državljana (bez obzira na državljanstvo), kao i licima koja dolaze iz određenog broja evropskih i trećih država (samo esencijalna i putovanja vezana za posao u slučaju trećih zemalja) u kojima je u prethodnih 14 dana registrovano manje od 8 novih slučajeva infekcije virusom COVID-19 na 100.000 stanovnika

Francuska

Državljanima Srbije koji nemaju regulisan boravak u Francuskoj nije dozvoljen ulazak na teritoriju Francuske. Tranzit preko aerodroma u Francuskoj je moguć samo ukoliko ne podrazumeva napuštanje međunarodne zone.

Ne dozvoljava se ulazak stranim državljanima koji su u prethodnih 14 dana boravili u Srbiji ili u nekoj od zemalja pogođenih zaraznom bolešću COVID 19 (sve zemlje osim Alžira, Australije, Kanade, Gruzije, Japana, Maroka, Novog Zelanda, Ruande, Južne Koreje, Tajlanda, Tunisa i Urugvaja). Ovo se ne odnosi na putnike koji imaju regulisan boravak u Francuskoj, hitne slučajeve i putovanja humanitarnog karaktera. Mera obaveznog karantina se određuje osobama koje pokazuju simptome bolesti. Mera dobrovoljnog karantina u trajanju od 14 dana se određuje putnicima koji dolaze iz Srbije i drugih zemalja sa tzv. crvene liste a koji nemaju negativan PCR test.

foto: EPA-EFE/MOHAMMED BADRA

Holandija

Državljani Srbije ne mogu da ulaze u Holandiju ukoliko nemaju regulisan boravak ili ukoliko ne potpadaju pod neki od izuzetaka od zabrane ulaska u Holandiju. Licima koja potpadaju pod izuzetak od zabrane i koja dolaze iz Srbije nije potreban negativan test ali im se savetuje da budu u kućnom karantinu u trajanju od 14 dana.

Tranzit srpskih državljana je dozvoljen.

Dozvoljava se ulazak licima koja imaju neodložnu i hitnu potrebu da posete svoje porodice (neizlečiva bolest ili u slučaju sahrane), osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita, osobe koje se primaju iz humanitarnih razloga, studenti i visoko obrazovani migranti.

foto: AP

Crna Gora

Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, osim u slučaju da poseduju dozvolu za stalni ili privremeni boravak, ali uz obaveznu meru karantina u trajanju od 14 dana i PCR test ne stariji od 72 sata. Dozvoljen je tranzit, bez najave i bez zadržavanja.

Ulazak u Crnu Goru omogućen je stranom državljaninu uz sledeće uslove:

Bez dodatnih ograničenja ako ispunjava sva tri sledeća uslova: 1: rezident je neke od država sa „zelene liste" (75 država) ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa „zelene liste" 2: nije u periodu od 15 dana pre ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan „zelene liste" i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan „zelene liste" osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

Uz negativan rezultat test ne stariji od 72 sata ako ispunjava sva tri sledeća uslova: 1: rezident je neke od država sa „zelene liste" ili „žute liste" ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa „zelene liste" ili „žute liste" 2: nije u periodu od 15 dana pre ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan „zelene liste" ili „žute liste" i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan „zelene liste" i „žute liste" osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

Žuta lista: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kanada, Izrael i Singapur.

Nije moguć ulazak u Crnu Goru rezidenata država izvan prethodne dve liste osim ako imaju dokaz (pečat u pasošu) da su proveli proteklih najmanje 15 dana do dana ulaska u Crnu Goru u nekoj od država sa „zelene liste" i da u tom periodu nisu posećivali države izvan ove liste.

Češka Republika

Počev od 13. jula Srbija je ponovo kategorizovana kao treća zemlja u crvenoj zoni. Stoga, samo državljani Srbije koji imaju regulisan boravak u Češkoj mogu ući uz obavezu testiranja u roku od 72 sata od ulaska. Zabranjeno je kretanje do dobijanja rezultata.

Tranzit je dozvoljen samo radi putovanja u zemlju porekla ili u zemlju EU sa dozvoljenim boravkom. Mora se vršiti najava tranzita upućivanjem diplomatske note MUP ČR, i to: od strane Ambasade RS u Pragu kada putuju ka R. Srbiji, odnosno ambasade zemlje koja je izdala dozvolu boravka kada putuju u zemlju prebivališta. Lica iz navedene kategorije moraju da napuste Češku u roku od 24 sata i dužna su da sve vreme nose maske.

Češka je uvela zabranu ulaska svim državljanima trećih zemalja u crvenoj zoni koji nemaju regulisan boravak u Češkoj. Izuzetak predstavljaju određene kategorije lica koje dolaze zbog unapred zakazane medicinske intervencije, odazivanja na poziv suda ili drugog državnog organa. Po dolasku u Češku dužni su da se testiraju u roku od 72 sata.

foto: EPA / MARTIN DIVISEK

Švajcarska

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Švajcarsku Konfederaciju, osim lica koja imaju regulisan boravak.

Državljani Srbije, koji imaju regulisan boravak, a vraćaju se iz Srbije ili neke druge države ili regiona koji se nalaze na listi zemalja i regiona sa povećanim rizikom od prenosa infekcije, moraju da se prijave nadležnom kantonalnom organu radi određivanja i praćenja 10-dnevnog karantina (kućna samoizolacija). Na listi se trenutno nalazi 29 država/regiona.

Tranzit državljana Srbije kroz Švajcarsku je dozvoljen samo ukoliko poseduju dokaz o nameri i mogućnosti ulaska u drugu zemlju (npr. Francusku).

Državljani država koje se ne nalaze u Šengenu, ne mogu da uđu u Švajcarsku Konfederaciju, ukoliko nemaju regulisan boravak u Švajcarskoj ili nekoj od drugih zemalja članica Šengena. Strani državljani država koje se nalaze u Šengenu, mogu da uđu u Švajcarsku, ali podležu obavezi 10-dnevnog karantina ako su u prethodnih 14 dana boravili u državi ili regionu sa povećanim rizikom od prenosa infekcije.

Švedska

Državljani Srbije ne mogu da uđu u Švedsku počev od 19. jula. Izuzetak su lica koja imaju regulisan boravak. Pogranični organi su ovlašćeni za izricanje mera karantina ukoliko procene da je potrebno.

Stranim državljanima nije dozvoljen ulazak u Švedsku do 31. avgusta 2020. godine. Zabrana ulaska u Švedsku ne odnosi se na državljane članica EU, državljane UK, Norveške, Islanda, Lihtenštajna, Andore, Monaka, San Marina i Vatikana, kao i državljane 12 zemalja sa liste EU.

foto: EPA-EFE/ STINA STJERNKVIST

Španija

Državljani Srbije ne mogu uđu u Španiju od 22. jula u 24:00 sata. Od navedenog su izuzeta lica sa stalnim boravkom, dugotrajnom vizom, studenti sa vizom (obavezno zdrastveno osiguranje), i diplomatsko osoblje u cilju vršenja dužnosti.

EK je 11. juna preporučila zemljama članicama da se od 1. jula ukinu restriktivne mere putovanja za Zapadni Balkan jer se smatralo da je u tim državama "epidemiološka situacija slična ili bolja nego u EU".

Mere su uvedene sredinom marta, zbog izbijanja pandemije COVID-19. Tada je EU uvela restriktivne mere i unutar evropskih granica. One su za teritoriju EU i Šengen zonu ukinute 15 juna.

Međutim, od ukidanja restriktivnih mera, u zemljama Zapadnog Balkana je porastao broj zaraženih i umrlih od COVID-19.

Takođe svaka država EU ima suvereno pravo da indivudualno uvede ili ne, dodatne preventivne mere za građane koji eventualno dolaze iz trećih zemlja, prema kojima su otvorene granice.

Bonus video:

(Espreso.co.rs)


Uz Espreso aplikaciju nijedna druga vam neće trebati. Instalirajte i proverite zašto!
counterImg

Espreso.co.rs


Mondo inc.