NIKO NE SME DA VAM DA OTKAZ! Oglasila se vojska zbog konfuzije oko rezervista!
Foto: fonetmod

rešena misterija

NIKO NE SME DA VAM DA OTKAZ! Oglasila se vojska zbog konfuzije oko rezervista!

Pripadnicima aktivne rezerve ne može prestati radni odnos usled angažovanja u vojnoj službi

Objavljeno:

Ministarstvo odbrane Republike Srbije olasilo se povodom različitih tumačenja prava vojnih obveznika. Naime, zaštilta zaposlenih prilikom izvršenja vojne obaveze nije se menjala, u skladu sa zakonskim propisima.

Zakonom o odbrani uređuju se, sem ostalog, prava i dužnosti državnih organa, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave, građana, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika u odbrani.

Mehanizam zaštite rezervnog sastava za vreme vršenja vojne obaveze nalazi se u odredbama člana 67. i 68. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.

foto: Stefan Jokić

Prema članu 70. propisano je da zbog angažovanja u vojnoj službi, pripadniku aktivne rezerve ne može prestati radni odnos, niti se to lice može naći u neravnopravnom položaju u odnosu na druga zaposlena lica u ostvarivanju prava iz radnog odnosa.

Ukoliko licu u rezervnom sastavu po isteku izvršenja vojne obaveze poslodavac raskine radni odnos zbog učešća u vojnoj vežbi, lice ima pravo da o tome obavesti centar Ministarstva odbrane koji ga je na tu vežbu i uputio.

foto: Stefan Jokić

U saradnji sa resornim ministarstvom nadležnim po pitanju rada i radnog odnosa, Ministarstvo odbrane će sagledati navode predstavke i preduzeti odgovarajuće mere.

Članom 79. Zakona o radu, propisano je da zaposlenom miruju sva prava i obaveze koje se stiču na radu i po osnovu rada, ako odsustvuje sa rada, usled odlaska na odsluženje vojnog roka.

foto: Ministarstvo odbrane

Zakonom o radu propisano je da se radni odnos zasniva ugovorom o radu koji zaključuju zaposleni i poslodavac i može se zaključiti na neodređeno ili određeno vreme.

Ugovor o radu sadrži vrstu radnog odnosa, trajanje ugovora o radu na određeno vreme i osnov za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme.

U skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, između ostalih propisanih situacija i za vreme vršenje vojne vežbe.

foto: fonetmod

Poslodavac ima pravo na refundiranje isplaćene naknade zarade u slučaju odsustvovanja zaposlenog sa rada zbog vojne vežbe ili odazivanja na poziv državnog organa, od organa na čiji se poziv zaposleni odazvao, ako zakonom nije drukčije određeno.

Naknade koje pripadaju vojnim obveznicima za vršenje vojne obaveze:

Licu u rezervnom sastavu koje je u radnom odnosu, a pozvano je u vezi sa vršenjem službe u rezervnom sastavu, za vreme vršenja te obaveze pripada naknada u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca pre pozivanja, osim ako to posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Licu u rezervnom sastavu koje samostalno obavlja registrovanu privrednu ili drugu profesionalnu delatnost za vreme vršenja službe u rezervnom sastavu pripada naknada u visini osnovice od koje plaća doprinos za obavezno sopstveno socijalno osiguranje.

foto: fonetmod

- Licu u rezervnom sastavu koje nije zaposleno ili koje samostalno ne obavlja registrovanu privrednu ili drugu profesionalnu delatnost, registrovanom poljoprivredniku, kao i licu u rezervnom sastavu koje prima penziju ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti, za vreme vršenja službe u rezervnom sastavu radi koje je pozvano, pripada novčana naknada u iznosu koji propiše Vlada.

Licu u rezervnom sastavu pozvanom na vežbu pripadaju i besplatna ishrana i smeštaj, ako vežba traje duže od osam časova.

Iznos i način isplate naknada za vršenje vojne obaveze propisuje Vlada na predlog ministra odbrane.

(Espreso.co.rs)


Uz Espreso aplikaciju nijedna druga vam neće trebati. Instalirajte i proverite zašto!
counterImg

Espreso.co.rs


Mondo inc.