OVI LJUDI U SRBIJI MOGU RANIJE U PENZIJU, A ČEK IM JE VEĆI: Evo o čemu je tačno reč

  • <p>Prema podacima PIO Fonda, vojnu penziju je u maju koristilo oko 32.296 penzionera</p>
  • <p>Prema podacima PIO Fonda, vojnu penziju je u maju koristilo oko 32.296 penzionera</p>
  • <p>Prema podacima PIO Fonda, vojnu penziju je u maju koristilo oko 32.296 penzionera</p>
  • <p>Prema podacima PIO Fonda, vojnu penziju je u maju koristilo oko 32.296 penzionera</p>
  • <p>Prema podacima PIO Fonda, vojnu penziju je u maju koristilo oko 32.296 penzionera</p>