KO I KAKO MOŽE DA SE PRIJAVI? Stižu subvencije za zamenu stolarije, izolaciju, solarne panele

  • <p>Građani mogu konkurisati za jednu od mera: zamenu stolarije, kotlova, izolaciju i solarne panele</p>
  • <p>Građani mogu konkurisati za jednu od mera: zamenu stolarije, kotlova, izolaciju i solarne panele</p>
  • <p>Građani mogu konkurisati za jednu od mera: zamenu stolarije, kotlova, izolaciju i solarne panele</p>
  • <p>Građani mogu konkurisati za jednu od mera: zamenu stolarije, kotlova, izolaciju i solarne panele</p>
  • <p>Građani mogu konkurisati za jednu od mera: zamenu stolarije, kotlova, izolaciju i solarne panele</p>
  • <p>Građani mogu konkurisati za jednu od mera: zamenu stolarije, kotlova, izolaciju i solarne panele</p>