"KRV ME JE PEKLA DOSLOVNO, ALI SAM HTEO DA UMREM ZA SRBIJU"! Vladana je nakon KOŠARA dočekala nova PROKLETA SUDBINA

 • <p>"Ja ne mogu da mu obezbedim bolje. Mi smo umorni više"</p>
 • <p>"Ja ne mogu da mu obezbedim bolje. Mi smo umorni više"</p>
 • <p>"Ja ne mogu da mu obezbedim bolje. Mi smo umorni više"</p>
 • <p>"Ja ne mogu da mu obezbedim bolje. Mi smo umorni više"</p>
 • <p>"Ja ne mogu da mu obezbedim bolje. Mi smo umorni više"</p>
 • <p>"Ja ne mogu da mu obezbedim bolje. Mi smo umorni više"</p>
 • <p>"Ja ne mogu da mu obezbedim bolje. Mi smo umorni više"</p>
 • <p>"Ja ne mogu da mu obezbedim bolje. Mi smo umorni više"</p>
 • <p>"Ja ne mogu da mu obezbedim bolje. Mi smo umorni više"</p>
 • <p>"Ja ne mogu da mu obezbedim bolje. Mi smo umorni više"</p>
 • <p>"Ja ne mogu da mu obezbedim bolje. Mi smo umorni više"</p>
 • <p>"Ja ne mogu da mu obezbedim bolje. Mi smo umorni više"</p>
 • <p>"Ja ne mogu da mu obezbedim bolje. Mi smo umorni više"</p>
 • <p>"Ja ne mogu da mu obezbedim bolje. Mi smo umorni više"</p>
 • <p>"Ja ne mogu da mu obezbedim bolje. Mi smo umorni više"</p>
 • <p>"Ja ne mogu da mu obezbedim bolje. Mi smo umorni više"</p>
 • <p>"Ja ne mogu da mu obezbedim bolje. Mi smo umorni više"</p>
 • <p>"Ja ne mogu da mu obezbedim bolje. Mi smo umorni više"</p>
 • <p>"Ja ne mogu da mu obezbedim bolje. Mi smo umorni više"</p>
 • <p>"Ja ne mogu da mu obezbedim bolje. Mi smo umorni više"</p>