MORAJU DA PLATE I NAGRADU IZVRŠITELJU: Posetili smo PUKOVNIKA i porodicu Lalović u HOTELU, ovako sada ŽIVE! (VIDEO)

  • <p>- Rekli su "vodite tu dole", što me je jako povredilo usred svog ludila. To me je ponizilo, noge su mi se tresle, htela sam da se onesvestim jer me na svu muku nisu tretirali kao ljudsko biće, rekla je Stojanka Lalović, pukovnikova supruga</p>
  • <p>- Rekli su "vodite tu dole", što me je jako povredilo usred svog ludila. To me je ponizilo, noge su mi se tresle, htela sam da se onesvestim jer me na svu muku nisu tretirali kao ljudsko biće, rekla je Stojanka Lalović, pukovnikova supruga</p>
  • <p>- Rekli su "vodite tu dole", što me je jako povredilo usred svog ludila. To me je ponizilo, noge su mi se tresle, htela sam da se onesvestim jer me na svu muku nisu tretirali kao ljudsko biće, rekla je Stojanka Lalović, pukovnikova supruga</p>
  • <p>- Rekli su "vodite tu dole", što me je jako povredilo usred svog ludila. To me je ponizilo, noge su mi se tresle, htela sam da se onesvestim jer me na svu muku nisu tretirali kao ljudsko biće, rekla je Stojanka Lalović, pukovnikova supruga</p>